அப்லோட் செய்ய உதவும் இணையதளங்கள்

ஒரே நேரத்தில் டெபாசிட் பைல். ரேப்பிட்சேர். மெகாஅப்லோட். ஜிட்டு எனப் பல தளங்களிலும் கோப்புகளை பதிவேற்ற உதவும் 18 தளங்களுக்கான பட்டியல்

1. ASAPload – Support uploading to 6 file hosting websites
2 Rapidmirrors - Support uploading to 8 file hosting websites
3. DL4 – Support uploading to 4 file hosting websites
4. FileDucky – Supports uploading to 2 file hosting websites
5. Gazup! – Supports uploading to 8 file hosting websites
6. Mass Mirror – Supports uploading to 4 file hosting websites
7. Miroriii – Supports uploading to 3 file hosting websites
8. Mirror a File – Supports uploading to 11 file hosting websites
9. Mirrorcreator – Supports uploading to 15 file hosting websites
10. Multi-UP – Supports uploading to 4 file hosting websites
11. MultiUpload – Supports uploading to 12 file hosting websites
12. QOOY – Supports uploading to 12 file hosting websites
13. RapidSpread – Supports uploading to 9 file hosting websites
14. ShareBee – Supports uploading to 5 file hosting websites
15. SuperUploader – Supports uploading to 15 file hosting websites
16. Upload Mirrors – Supports uploading to 16 file hosting websites
17. X-mirrors – Supports uploading to 9 file hosting websites
18. Flash Mirrors - Supports uploading to 8 file hosting websites
- Related Posts with Thumbnails

0 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

wibiya widget