அழியும் டால்பின்கள்

சிறுவர்கள் வளர்ந்து வாலிபத்தை அடைவதை குறிக்கும் வகையில் கேல்ட்ரோன் (calderon) என்ற அதிபுத்திசாலி இன டால்பினை பலியிடும் மூடப்பழக்கம் டென்மார்க் அரசு ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஃபரோய் தீவில் (in the Faroe Islands, Denmark ) நடைமுறையில் உள்ளது. இக்கொடூர செயலை கண்டித்து உலகம் முழுவதுமிருந்து கண்டனக்குரல்கள் எழுந்துள்ளன. உடனடியாக இவ்வழக்கத்தை தடை செய்யவேண்டுமென்று டென்மார்க் அரசுக்கு பிராணிகள் நல ஆர்வலர்கள் பலரும் கோரிக்கைகள் விடுத்து வருகின்றனர்.

Watch this video

www.youtube.com/watch?v=0LcVeaO6Ioc&feature=related

send an email to the Danish Prime Minister, use this link

www.whales.org.au/alert/filetter.html Related Posts with Thumbnails

0 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

wibiya widget