இணைய முகவரியை சுருக்க, விரிக்க

மிக நீண்ட இணையதள முகவரிகளை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டியிருந்தால் அதனை சுருக்கித் தருவதற்கு இந்த இணையதளங்கள் பயன்படும்.
http://tineurl.com
http://bit.ly/
http://tweetburner.com/
http://www.buzzup.com/us/buzzlink.php
http://www.snipurl.com/
http://www.urlshort.com/
http://www.adjix.com/WebObjects/Adjix.woa/
http://cli.gs/
http://urlborg.com/a/
http://dot.tk
http://trim.li/nk
http://awe.sm

அதேபோல சுருக்கிய இணையதள முகவரிகளின் முழு வடிவைத் திரும்பவும் பெறுவதற்கு அன்டைனி என்ற இணையதளம் உதவுகிறது.
http://untiny.me Related Posts with Thumbnails

1 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

shiyamsena said...

hi frd i saw u r blog nice

1 help how to enable donate button

shiyamsena

senathipathyy@gmail.com
http://free-funnyworld.blogspot.com

wibiya widget