தேர்தல் நடைமுறைகள் - 03

 • மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி தேர்தல் அதிகாரியிடமிருந்து அனுமதி பெறாமல் ஊர் தியை தேர்தல் பணிக்காக பயன்படுத்த முடியுமா?
  முடியாது. இந்த மாதிரி ஊர்திகள் அங்கீகரிக்கப்படாதவைகளாகவே கொள்ளப்பட்டு இந்திய தண்டனை சட்டப்பிரிவின் ஐஓ எ பிரிவின் கீழ் தண்டனைப்பெறத் தக்கதாகி விடும். பிரச்சார பணியிலிருந்து விலக்கப் படும்.
 • சம்பந்தப்பட்ட கட்சி அல்லது வேட்பாள ரின் சுவரொட்டி, விளம்பர அட்டை, பதாகை, வேட்பாளரின் கொடி போன்ற வற்றை ஊர்வலத்தின்போதும், வேட்பாள ரின் ஊர்திகளில் கட்டிச்செல்லும்போதும் ஏதேனும் கட்டுப்பாடு உண்டா?
  விளம்பர சுவரொட்டி, அட்டை, பதாகை போன்றவற்றை ஊர்வலத்தின்போது வேட்பாளரின் ஊர்திகளில் வைத்துக் கொண்டு செல்லலாம்.
 • பிரச்சாரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஊர்திகளின் வெளிப்புறங்களில் புதியவற்றை இணைப்பதற்கும், மாற்றி அமைப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்படுமா?
  ஒலிபெருக்கி போன்ற வெளிப்புற இணைப்புகளைப் பொருத்துவதற்கும், மாற்று அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் மோட்டார் வாகனச் சட்டம் விதிமுறைக்கு ஏற்பவும், உள் ளூர் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற்பவும் அனும திக்கப்படும். வீடியோ ரதம் போன்ற சிறப்பு பிரச்சார வாகனங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஊர்திகள் போன்றவற்றிற்கு உரிய அதிகாரி யிடமிருந்து தேவையான முன் அனுமதியைப் பெற்ற பிறகு பயன்படுத்தலாம்.
 • கட்சியோ வேட்பாளரோ தற்காலிக அலு வலகங்களை அமைத்து செயல்படுவதற்கு நிபந்தனைகள் அல்லது வழிகாட்டு நெறி முறைகள் ஏதேனும் உண்டா?
  உண்டு. இந்த மாதிரி அலுவலகங்கள் தனியார் அல்லது பொது இடங்களை ஆக் கிரமித்து அமைக்கப்படக் கூடாது. மத சம்பந் தப்பட்ட இடங்களிலேயோ அல்லது அதன் தொடர்பாக வளாகங்கள், கல்வி நிலையங்கள் அல்லது மருத்துவ மனைகளை ஒட்டிய இடங்கள் தற்போது இருக்கும் வாக்குச் சாவடிக்கு 200 மீட்டருக்கு உட்பட்ட இடங்கள் ஆகியவற்றில் இவை அமைக்கப்படக் கூடாது. மேலும் இந்த அலுவலகங்களில் ஒரே ஒரு கட்சிக் கொடி, கட்சியின் சின்னம், புகைப் படங்களுடன் கூடிய பதாகை போன்ற வற்றைத்தான் காட்சிக்காக வைக்கலாம். இந்த அலுவலகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பதாகையின் அளவு 40ஓ30 மிகாமல் இருக்க வேண்டும். எனினும் இந்த அளவு உள்ளூர் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும். உள்ளூர் விதிமுறைகளின்படி பதாகை அல்லதுவிளம்பரத் தட்டி போன்றவற்றின் அளவு குறைவாக இருக்க வேண்டுமென்றால், இந்த விதிமுறைகளே நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
 • பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் போன் றவற்றை எதுவரை நடத்தலாம்?
  வாக்குப்பதிவு முடிவடைய நிர்ண யிக்கப்பட்டு இருக்கும் நேரத்துடன் முடிவடை யும் 48 மணி நேரம் முன்பு வரை கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்களை நடத்தலாம்.
 • பிரச்சார நேரம் முடிவடைந்த பின், அர சியல் கட்சி பிரமுகர்கள் அந்தத் தொகுதியில் இருப்பது குறித்து ஏதேனும் கட்டுப்பாடு உண்டா?
  உண்டு. அந்தத் தொகுதியில் வாக்காளராக இல் லாது வெளியிடங்களில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் போன்றவர்கள் பிரச்சார நேரம் முடிவடைந்த பின் அந்தத் தொகுதியில் தொடர்ந்து இருக்கக் கூடாது. இத்தகையவர்கள் பிரச்சாரம் முடி வடைந்த உடனேயே அந்தத் தொகுதி யிலிருந்து வெளியே சென்றுவிட வேண்டும்.
 • ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தல் பொறுப்பாளராக இருக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சியின் நிர்வாகிக்கும் இந்த மாதிரி நிபந்தனைகள் பொருந்துமா?
  ஆமாம். ஆனால் நாடாளுமன்ற மக்களவை / சட்டப்பேரவைக்கு பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும்போது, ஒரு மாநிலத்தின் பொறுப்பாளராக இருக்கும் கட்சி நிர்வாகியைப் பொறுத்தவரை இந்த நிபந்தனை வலி யுறுத்தப்படுவதில்லை. இத்தகைய நிர்வாகிகள், மாநிலத்தின் தலைமையகத்தில் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தை அறிவிக்க வேண்டும். இந்தக் குறிப்பிட்ட கால அவ காசத்தின்போது இவர்களது நடமாட்டம் அல் லது போக்குவரத்து அவர்களது கட்சி அலு வலகத்திற்கும், தங்கும் இடத்திற்கும் இடை யிலானதாகவே இருக்கும். மேற்கூறிய இந்தக் கட்டுப்பாடு மற்ற எல்லா அலுவலர்களுக்கும் எல்லாத் தேர்தல்களிலும் பொருந்தும்.
 • தேர்தல் நடைமுறையின்போது முக்கியமான நிகழ்வுகளை வீடியோ படமெடுக்க ஏதேனும் ஏற்பாடுகள் உண்டா?
  உண்டு. ஒரு தொகுதியில் நடைபெறும் அமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தேசிய மற்றும் மாநிலத் தலைவர்கள் கலந்து கொள் ளும் பொதுக்கூட்டங்கள், உரையாற்றும் நிகழ் வுகள், வன்முறைச் சம்பவங்கள் போன்றவற்றை பதிவு செய்யவும் வீடியோ படமெடுக்கவும் வீடி யோ குழுக்கள் அமைக்கப்படும்.
 • பிரச்சாரத்தின்போது தொப்பி, முகமூடி, துண்டு, வண்ணக் கைக்குட்டைகள் போன் றவற்றை அணிவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதா?
  ஆமாம். அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனி னும், சேலை, சட்டை போன்ற முக்கிய ஆடை களை கட்சியோ வேட்பாளரோ வழங்குவதும் விநியோகிப்பதும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. இத்தகைய செயல்கள் வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்படும் கையூட்டாகக் கருதப்படும்.
 • ஒரு பகுதியில் அரசியல் கட்சி உதவி மையமொன்றை அமைக்க முடி யாவிட்டாலோ இல்லை விருப்பப்படா மலோ இருந்தால் வாக்காளர் பட்டிய லில் தனது பெயரை கண்டறிய வாக்கா ளருக்கு உதவி ஏதேனும் உண்டா?
  உண்டு. 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளைக் கொண்ட பகுதியில் ஒரு வளாகத்திலோ அல்லது கட்டிடத்திலோ வாக்காளர் உதவி மையம் எல்லோரும் தெரியும் வகையில் அமைக்கப்படும். மையத்தில் அலுவலர்கள் குழுவொன்று பணியாற்றும். அகர வரிசையில் தயாரிக் கப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல்கள் இருக்கும். வாக்காளர் பட்டியலில் ஒருவருடைய வரிசை எண். செல்ல வேண்டிய வாக்குச் சாவடி போன்ற விவரங்களை வாக்காளர் கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அரசியல் கட்சிகள் உதவி மையம் அமைக்க முடியாத நிலையை முன்கூட்டியே தெரிவித்தால் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி இது போன்ற ஏற்பாடுகளை மற்ற இடங்களிலும் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிப்பர்.
 • வாக்குப்பதிவு தினத்தன்று வாக்குச் சாவடிக்கு அருகில் ஒரு வேட்பாளரே அல்லது அரசியல் கட்சிகளோ உதவி மையங்களை அமைப்பதற்கு வழிகாட்டி நெறிகள் ஏதேனும் உண்டா?
  உதவி மையத்தை வாக்குச் சாவடியில் 200 மீட்டருக்கு அப்பால் அமைக்கலாம். இம்மையத்தில் ஒரு மேசை 2 நாற்காலி தான் அனுமதிக்கப்படும். இதில் பணி யாற்றும் இருவருக்கும் நிழல் தரும் வகை யில் ஒரு குடையோ அல்லது தார்பாலின் அல்லது துணி கூரையோ இருக்கலாம். வேட்பாளர் பெயர், கட்சி தேர்தல் சின்னம் போன்றவற்றை எடுத்துக் காட்டும் 3/4/ 1/2 அளவிலான ஒரு பதாகையும் அனுமதிக் கப்படும் . இம்மையத்தில் கூட்டம் சேருவ தற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
 • தேர்தல் உதவி மையங்களை அமைக்க சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவ லர் அல்லது உள்ளூர் அதிகாரிகளின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியை பெற வேண்டியது அவசியமா?
  ஆம், இதைப் போன்ற உதவி மையங் களை அமைக்கும் முன் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலர்கள் அல்லது உள்ளூர் அதிகாரி களின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியை பெற வேண்டியது அவசியமாகும். காவல் துறையினரோ சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் அதிகாரியோ கேட்கும் பொழுது காண்பிப் பதற்காக எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி இம்மை யங்களில் பணியாற்றுபவர்களிடம் இருக்க வேண்டும்.
 • வெளியீடுகள், சுவரொட்டிகள் போன்றவற்றை அச்சிடுவதில் ஏதே னும் கட்டுப்பாடு உண்டா?
  உண்டு. தேர்தல் வெளியீடுகள் சுவரொட்டிகள் போன்ற வற்றில் அச்சிடு பவர்கள் மற்றும் வெளியிடுபவரின் பெயர் விலாசம் இல்லாமல் அச்சிடவோ வெளியிடவோ கூடாது.
 • வாக்குச்சாவடிக்கு அருகில் வாக்கு கோருவதை மேற்கொள்வதில் ஏதேனும் கட்டுப்பாடு உண்டா?
  உண்டு. வாக்கு பதிவு தினத்தன்று வாக்குச் சாவடியிலிருந்து 100 மீட்டர் தொலைவிற்குள் வாக்கு கோருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
 • வாக்குச்சாவடிக்கோ அல்லது அதற்கு அருகாமையிலோ ஆயுதம் தாங்கிச் செல்வதில் ஏதேனும் கட்டுப் பாடு உண்டா?
  ஆம், வாக்குப் பதிவு தினத்தன்று 1959 ஆம் ஆண்டு ஆயுதச்சட்டம் வரையறை செய்துள்ளபடி எத்தகைய ஆயுதத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு வாக்குச்சாவடிக்கு அருகில் செல்ல ஒருவரும் அனுமதிக்கப் படமாட்டார்கள்.
Related Posts with Thumbnails

0 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

wibiya widget