பறவைகள் பலவிதம்

பறவைகளைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வோருக்கு மிகவும் பயனுள்ள தளங்கள் இவை. பல நூறுவிதமான பறவைகளைப் பற்றிய செய்திகள், படங்கள், அவை எழுப்பும் ஒலிகள் என அனைத்து செய்திகளையும் கொண்டிருக்கின்றன  இந்தத் தளங்கள்.


 
http://www.welovebirds.org/ 
 
 
Related Posts with Thumbnails

0 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

wibiya widget