தமிழில் கல்வித் தகவல்களைத் தரும் இணையதளம்

மாணவர்களின் படிப்பிற்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் இணையத்தில் தமிழிலேயே பெற்றிடலாம். அதற்கென்று ஒரு இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் வினாத்தாள்கள், படக்குறிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் கிடைக்கிறது. இதில் சாதாரண தரம், உயர் தரம் என்று இருவகைக் கல்வி முறைக்கும் தனித்தனியாக பாடங்கள் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
கணிதம், ஆங்கிலம், தகவல் தொழில்நுட்பம், வரலாறு, உயிரியல், பௌதீகவியல், நடனம், வணிகம், இராசாயனவியல், புவியியல் போன்ற பாடங்களில் மாதிரித் தேர்வையும் எழுதி தங்களின் திறனை பரிசோதித்து கொள்ளலாம். மேலும் வெளிநாட்டுக் கல்வி, பல்கலைக் கழகங்கள் குறித்த தகவல்கள், கணினித் தொழில் நுட்பம், மென்பொருள், இணையம் தொடர்பான தகவல்கள் எனப் பலவும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் அடங்கியுள்ளது. மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள தளமாக இது இருந்து வருகிறது.
இதன் இணைய முகவரி: http://www.gatherpage.com/
. Related Posts with Thumbnails

1 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

farooqui said...

why gather page not open

wibiya widget