வேதியியல் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள இணையதளம்

வேதியியல் ( Chemistry ) துறை சார்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் பீரியடிக் டேபிள் ஆப் எலிமெண்ட்ஸ் (Periodic Table of Elements) என்ற பெயரில் ஐசோடோப்புகளின் வேதிவினை செயல்பாடுகளை விளக்கும் வகையில், அழகிய வண்ணத்தில் குறியீடுகளுடன் கூடிய தெளிவான விளக்கப் படங்கள், தகவல்கள், வீடியோக்களுடன் இந்த இணையதளம் அமைந்துள்ளது. இணையதள முகவரி: http://ptable.com/
. Related Posts with Thumbnails

0 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

wibiya widget