ஆன்லைனில் ஒரு கணக்குப் புலி

நம்மிடம் உள்ள கால்குலேட்டர்கள் கூட்ட, கழிக்க, பெருக்க, வகுக்க, சதவீதம் காண என நாம் கொடுக்கும் எண்களைக் கொண்டு மட்டுமே கணக்கீடுகளைச் செய்யும்.

ஆனால் குறிப்பிட்ட தூரத்தை கிலோ மீட்டரிலிருந்து சென்டி மீட்டர், மீட்டர், அடி, மைல், கடல் மைல் எனப் பல்வேறு அளவுகளுக்கும் மாற்ற, சென்டி கிரேடில் உள்ள வெப்ப அளவை பாரன் ஹீட் அளவுக்கு மாற்ற, இடத்தின் நீள, அகலத்தை வைத்து பரப்பளவை கணக்கிட, அல்ஜீப்ரா, மெட்ரிக் கணக்கீடுகள், உடல் உயரம், பருமன், கலோரி கணக்கிடுதல், கட்டடக் கட்டுமானத் துறைக்கான கணக்கீடுகள் என 36 வகையான கணக்கீடுகளை இத்தளத்தில் மேற்கொள்ளமுடியும். அத்துடன் சில கணித விளையாட்டுக்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது அனைவருக்கும் பயனுள்ளது இத்தளம்.
தள முகவரி: http://easycalculation.com/ Related Posts with Thumbnails

1 இப்பதிவு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளவர்கள்:

middleclassmadhavi said...

பகிர்வுக்கு நன்றி

wibiya widget